geografi Europa

Nu ska vi börja vårt arbete om Europa. Vi ska starta gemensamt med att läsa text, titta på bilder och diskutera innehållet i vad vi läser. Målen med arbetet är att träna förmågan att tänka, reflektera, fundera kring hur det är i olika länder i Europa. Jämföra ett annat land med Sverige kan vara ett sätt att träna denna förmåga. Du kommer också att träna ord som har med geografi att göra.
Hur ska du visa vad du kan? Hur ska du bedömas? Du ska få tid att lyssna på vad andra tycker, skriva ner egna tankar och säga egna åsikter i klassrummet. Därför är det viktigt att du är med på lektionerna. Sen ska du få göra ett eget arbete om ett land och där ska det finnas med dina egna åsikter och du ska visa att du förstår en del svårare ord om geografi. Ditt eget arbete ska bli en presentation med text, ljud och bild, alltså en Powerpoint. Sedan ska vi presentera era bildspel här på bloggen och ni får tillfälle att ge varandra kommemntarer på vad som är bra med de olika presentationerna. Det skulle kunna bli som ett eget Geografens testamente men om olika länder i Europa!?

Sanna och Emelie mailade till UR om Geografens testamente.
Här kommer svaret Sanna och Emelie: Hej! Vad kul att ni gillar serien! J Nya avsnitt om Europa är på gång och kommer att spelas in nästa år.

Ett kort svar men då vet ni! Kul att ni gjorde det tycker jag.