Dags att träna ord i geografi

Jag tänker ha ett förhör på dessa ord. Datum kommer senare.
Begrepp att träna på i geografi. Slå upp i ordlista om du inte kan.
Jobba två och två och hjälp varandra innan du frågar läraren.
Jordskorpa= ___________________________________________________________
Mantel= ______________________________________________________________
Kärna=_______________________________________________________________
Bergarter=____________________________________________________________
Magma=______________________________________________________________
Tsunami=_____________________________________________________________
Plattor=______________________________________________________________
Jordbävning=__________________________________________________________
Vulkanutbrott=_________________________________________________________
Tsunami=_____________________________________________________________
Glaciär=______________________________________________________________
Lava=________________________________________________________________
Stoft=________________________________________________________________
Aktiv vulkan=_________________________________________________________
Passiv vulkan=_______________________________________________________
Krater=_______________________________________________________________
Tundra=______________________________________________________________
Slätt=________________________________________________________________
Tätbefolkat=__________________________________________________________
Serpentinvägar=________________________________________________________
Dalgång=_____________________________________________________________
Kust=________________________________________________________________
Lågland=_____________________________________________________________
Stäpp=_______________________________________________________________
Tajga=_______________________________________________________________
Lövskog=____________________________________________________________
Du ska träna på att sätta in dessa ord i meningar.
Jordens yta kallas för____________________________________________.
Mantel är ______________________________________________.
Jordens innersta del kallas för ______________________________.
Olika slags stenar kallas ________________________________.
Magma är samma sak som____________________________.
En tsunami är ________________________________.
Jordskorpans plattor _____________________________ med varandra.
Då kan det bli __________________________ eller _______________________.
En glaciär är ______________ som aldrig ____________________.
Lava är ________________________________.
Stoft är ____________________________.
En aktiv vulkan_________________________ medan en passiv vulkan_____________________________.
Vulkanens topp kallas för ______________________________.
Ett fruset landområde vid t ex nordpolen kallas för ________________________________________.
Slätt är ett annat ord för_____________________________________.
I ett tätbefolkat land bor det ____________________________________.
Serpentinvägar är väldigt____________________________________.
Mellan två berg finns det en _________________________________.
Området närmast havet kallas för_______________________.
Lågland ligger _____________________ än havets yta.
Där är det större risk för _________________________.
Stäpp finns oftast i ________________ länder i t ex __________________________.
I Sverige bor vi i en del av Europas taiga, alltså i _________________________________.
I södra Sverige växer det bok och ek som också kallas ________________-skog.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *