Vad vet du om Bronsåldern?

Idag har klassen skriit om stenåldern och vilket jobb de har gjort!
Det är otroligt roligt att läsa texterna om stenåldern. Nästa vecka gör vi samma sak om Bronsåldern. Texterna ligger bifogade i veckoplaneringen på e-tjänsten men de har också fått de med sig hem i läxmappen idag.

tisdag 1 april:
Skriv en faktatext om Bronsåldern.
Du ska använda dessa stödord i din text:

köpmän, kniv, smycken, köpte

brons, koppar och tenn, smälta,

små byar, husdjur ute,

männen; jordbruk, jakt, fiske, hus, båtar

kvinnorna; barn, gamla och sjuka, mat,

-sommar: bär och frukt
-vinter: ull, ylletråd, tyg, kläder

vildhästar, vagnar, plogar

storhög, graven, svärd, yxa, smycken

hällristning, bilder, gudar

Avsluta med att göra en jämförelse med hur vi lever idag och hur det var att leva på Bornsåldern, likheter och skilnader.
Lycka till!

Skrivuppgift om stenåldern

Vad vet du om stenåldern?
Skriv en text om stenåldern.
Du ska använda dessa stödord i texten men även egna ord.
Tips: skriv om en rad av ord i taget.

samlare, jägare, flintsten, trä, pilbåge,

efter istiden, lavar, mossor, björk,

renen; skinn, kött, senor, ben

varg, hund

varmare, nya träd, oxar, älgar

barnen, lärde sig

byar, bönder, bofast, säd, husdjur

solen, gud

hövding, gångggrift

Avsluta: gör en jämförelse med hur du tror att livet på stenåldern och livet idag skiljer sig åt och om det finns några likheter!

Dags att träna ord i geografi

Jag tänker ha ett förhör på dessa ord. Datum kommer senare.
Begrepp att träna på i geografi. Slå upp i ordlista om du inte kan.
Jobba två och två och hjälp varandra innan du frågar läraren.
Jordskorpa= ___________________________________________________________
Mantel= ______________________________________________________________
Kärna=_______________________________________________________________
Bergarter=____________________________________________________________
Magma=______________________________________________________________
Tsunami=_____________________________________________________________
Plattor=______________________________________________________________
Jordbävning=__________________________________________________________
Vulkanutbrott=_________________________________________________________
Tsunami=_____________________________________________________________
Glaciär=______________________________________________________________
Lava=________________________________________________________________
Stoft=________________________________________________________________
Aktiv vulkan=_________________________________________________________
Passiv vulkan=_______________________________________________________
Krater=_______________________________________________________________
Tundra=______________________________________________________________
Slätt=________________________________________________________________
Tätbefolkat=__________________________________________________________
Serpentinvägar=________________________________________________________
Dalgång=_____________________________________________________________
Kust=________________________________________________________________
Lågland=_____________________________________________________________
Stäpp=_______________________________________________________________
Tajga=_______________________________________________________________
Lövskog=____________________________________________________________
Du ska träna på att sätta in dessa ord i meningar.
Jordens yta kallas för____________________________________________.
Mantel är ______________________________________________.
Jordens innersta del kallas för ______________________________.
Olika slags stenar kallas ________________________________.
Magma är samma sak som____________________________.
En tsunami är ________________________________.
Jordskorpans plattor _____________________________ med varandra.
Då kan det bli __________________________ eller _______________________.
En glaciär är ______________ som aldrig ____________________.
Lava är ________________________________.
Stoft är ____________________________.
En aktiv vulkan_________________________ medan en passiv vulkan_____________________________.
Vulkanens topp kallas för ______________________________.
Ett fruset landområde vid t ex nordpolen kallas för ________________________________________.
Slätt är ett annat ord för_____________________________________.
I ett tätbefolkat land bor det ____________________________________.
Serpentinvägar är väldigt____________________________________.
Mellan två berg finns det en _________________________________.
Området närmast havet kallas för_______________________.
Lågland ligger _____________________ än havets yta.
Där är det större risk för _________________________.
Stäpp finns oftast i ________________ länder i t ex __________________________.
I Sverige bor vi i en del av Europas taiga, alltså i _________________________________.
I södra Sverige växer det bok och ek som också kallas ________________-skog.

geografi Europa

Nu ska vi börja vårt arbete om Europa. Vi ska starta gemensamt med att läsa text, titta på bilder och diskutera innehållet i vad vi läser. Målen med arbetet är att träna förmågan att tänka, reflektera, fundera kring hur det är i olika länder i Europa. Jämföra ett annat land med Sverige kan vara ett sätt att träna denna förmåga. Du kommer också att träna ord som har med geografi att göra.
Hur ska du visa vad du kan? Hur ska du bedömas? Du ska få tid att lyssna på vad andra tycker, skriva ner egna tankar och säga egna åsikter i klassrummet. Därför är det viktigt att du är med på lektionerna. Sen ska du få göra ett eget arbete om ett land och där ska det finnas med dina egna åsikter och du ska visa att du förstår en del svårare ord om geografi. Ditt eget arbete ska bli en presentation med text, ljud och bild, alltså en Powerpoint. Sedan ska vi presentera era bildspel här på bloggen och ni får tillfälle att ge varandra kommemntarer på vad som är bra med de olika presentationerna. Det skulle kunna bli som ett eget Geografens testamente men om olika länder i Europa!?

Sanna och Emelie mailade till UR om Geografens testamente.
Här kommer svaret Sanna och Emelie: Hej! Vad kul att ni gillar serien! J Nya avsnitt om Europa är på gång och kommer att spelas in nästa år.

Ett kort svar men då vet ni! Kul att ni gjorde det tycker jag.