Veckans bilduppgift

Längre ner på sidan i den högra spalten finns en länk till ett dokument med veckans bilduppgift till 5b. Den är delad i två delar:
läsa en instruktion och träna på att använda olika tekniker. Eftersom vi har jobbat med forntiden och använt mycket tredimmensionellt material ett tag så ska vi nu återgå till att teckna. Första uppgiften blir att teckna bilder till sången vi sjunger med de franska barnen och den andra uppgiften är att träna teckna ett öga. Längre fram i vår ska vi teckna människor./ Elisabeth

franska barn sjunger vår text


Om videon fungerar...annars kan man klicka under bilden av den och gå till sidan där den är uppladdad.
Så roligt att se hur de sjunger den engelska översättningen av min svenska text till den här barnvisan.
Alltså, sången är en fransk barnvisa som jag har översatt till svenska och sedan gjorde jag en översättning med goole translate för att de franska eleverna skulle veta vad vi sjöng om. Sen har de spelat in en egen video där de sjunger på engelska. Ett roligt arbete är det att jobba med detta. Tack till Elisabeth Dovèeze i Paris och dina elever.

Vad vet du om Bronsåldern?

Idag har klassen skriit om stenåldern och vilket jobb de har gjort!
Det är otroligt roligt att läsa texterna om stenåldern. Nästa vecka gör vi samma sak om Bronsåldern. Texterna ligger bifogade i veckoplaneringen på e-tjänsten men de har också fått de med sig hem i läxmappen idag.

tisdag 1 april:
Skriv en faktatext om Bronsåldern.
Du ska använda dessa stödord i din text:

köpmän, kniv, smycken, köpte

brons, koppar och tenn, smälta,

små byar, husdjur ute,

männen; jordbruk, jakt, fiske, hus, båtar

kvinnorna; barn, gamla och sjuka, mat,

-sommar: bär och frukt
-vinter: ull, ylletråd, tyg, kläder

vildhästar, vagnar, plogar

storhög, graven, svärd, yxa, smycken

hällristning, bilder, gudar

Avsluta med att göra en jämförelse med hur vi lever idag och hur det var att leva på Bornsåldern, likheter och skilnader.
Lycka till!

Skrivuppgift om stenåldern

Vad vet du om stenåldern?
Skriv en text om stenåldern.
Du ska använda dessa stödord i texten men även egna ord.
Tips: skriv om en rad av ord i taget.

samlare, jägare, flintsten, trä, pilbåge,

efter istiden, lavar, mossor, björk,

renen; skinn, kött, senor, ben

varg, hund

varmare, nya träd, oxar, älgar

barnen, lärde sig

byar, bönder, bofast, säd, husdjur

solen, gud

hövding, gångggrift

Avsluta: gör en jämförelse med hur du tror att livet på stenåldern och livet idag skiljer sig åt och om det finns några likheter!