Vad vet du om Bronsåldern?

Idag har klassen skriit om stenåldern och vilket jobb de har gjort!
Det är otroligt roligt att läsa texterna om stenåldern. Nästa vecka gör vi samma sak om Bronsåldern. Texterna ligger bifogade i veckoplaneringen på e-tjänsten men de har också fått de med sig hem i läxmappen idag.

tisdag 1 april:
Skriv en faktatext om Bronsåldern.
Du ska använda dessa stödord i din text:

köpmän, kniv, smycken, köpte

brons, koppar och tenn, smälta,

små byar, husdjur ute,

männen; jordbruk, jakt, fiske, hus, båtar

kvinnorna; barn, gamla och sjuka, mat,

-sommar: bär och frukt
-vinter: ull, ylletråd, tyg, kläder

vildhästar, vagnar, plogar

storhög, graven, svärd, yxa, smycken

hällristning, bilder, gudar

Avsluta med att göra en jämförelse med hur vi lever idag och hur det var att leva på Bornsåldern, likheter och skilnader.
Lycka till!