Skrivuppgift om stenåldern

Vad vet du om stenåldern?
Skriv en text om stenåldern.
Du ska använda dessa stödord i texten men även egna ord.
Tips: skriv om en rad av ord i taget.

samlare, jägare, flintsten, trä, pilbåge,

efter istiden, lavar, mossor, björk,

renen; skinn, kött, senor, ben

varg, hund

varmare, nya träd, oxar, älgar

barnen, lärde sig

byar, bönder, bofast, säd, husdjur

solen, gud

hövding, gångggrift

Avsluta: gör en jämförelse med hur du tror att livet på stenåldern och livet idag skiljer sig åt och om det finns några likheter!